Funktionerne i Digifys er designet til at gøre din hverdag som behandler lettere

Patientbehandling

Digifys sikrer dig en effektiv hverdag, og fjerner nogle af de forhindringer, der tager af kvalitetstiden med patienterne. Via integrerede oplysningsskemaer opstartes journalen pba. patientens egen oplevede situation og tiden kan optimeres mod behandling

Online patient vejledning

Via en brugervenlig patientportal får patienten et langt bedre overblik over egen behandling og en tættere kontakt med sin fysioterapeut. Patienten træner via APP’s og registrerer både indsats og effekt og kan sikkert kommunikere med terapeuten uden brug af mail

Journalisering

Journalen opstartes med patientens oplysningsskema. Digifys er udviklet af fysioterapeuter, og er opbygget til præcis den måde at optage anamnese, undersøge og behandle på. Journalen generer automatisk en epikrise/status ud fra journalen. Man hjælpes til en grundigere udfyldt journal, med mindre tid brugt på at skrive tekst. Journalen sikrer også en opsamling af data, således at man kan monitorere sine behandlinger og løbende sikre den optimale behandling

Træningsprogammer

Digifys’ unikke programbygger indeholder en øvelsesbank med over 4000 tydelige videogengivelser. Man kan benytte allerede sammensatte grundprogrammer, selv sammensætte egne programmer eller let optage egne øvelser til patienten. Øvelserne er indlagt i familier, hvilket giver mulighed for let at re- eller progrediere til den enkelte patient. Patienten anvender typisk APP til sin træning, alternativt kan øvelsesprogrammet udskrives i papirform.